Ajudes econòmiques per a autònoms, pimes i empreses


Hi ha coses que no canvien mai, com seguir estant al seu costat sempre que ho necessiti.

L'ajudem a fer front a l'impacte que el COVID-19 pugui tenir en el seu negoci, pime o empresa amb el Pla d'Acompanyament a Empresa, amb el qual li facilitem les ajudes i solucions de finançament que més s'ajustin a les seves necessitats.

banca online
banca online

A quines mesures em puc acollir?

Si és una pime o un autònom, pot ajornar el pagament d'impostos
Davant la crisi del COVID-19, Hisenda permet un ajornament de 6 mesos d'impostos com ara retencions de l'IRPF, quotes repercutides de l'IVA o pagaments fraccionats de l'impost de societats. Es poden acollir a aquesta mesura tant els autònoms com les pimes, que són aquelles empreses de menys de 250 treballadors i menys de 50 milions d’euros de facturació anual o que tinguin un balanç general de menys de 43 milions d’euros. Aquest ajornament no tindrà interessos de demora durant els 3 primers mesos. Informi-se’n més aquí.
Si el seu negoci o empresa ha fet un ERTO, està exempt de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social
Aquesta exempció estarà vigent mentre duri l’ERTO, és a dir, mentre a la seva empresa o negoci hi hagi una suspensió d'ocupació o una reducció de la jornada laboral. Si la seva empresa té menys de 50 treballadors, l'exempció serà total, mentre que, si la seva empresa té 50 treballadors o més donats d'alta a la Seguretat Social, l'exempció arribarà al 75%. Més informació aquí.
Si és autònom, pot sol·licitar la prestació per cessament d’activitat
Sempre que compleixi una de les condicions següents:
- Si la seva activitat empresarial ha estat suspesa per les mesures de l’estat d’alarma. 
- Si acredita que els ingressos obtinguts el mes anterior a presentar la sol·licitud han baixat com a mínim un 75% respecte a la mitjana d’ingressos dels 6 mesos anteriors. Per exemple, si presenta la sol·licitud al maig, haurà d’acreditar que els ingressos obtinguts a l’abril són com a mínim un 75% inferiors a la mitjana dels 6 mesos anteriors.
pensionistas

Quin finançament puc sol·licitar?

Li facilitem l'accés a les noves línies ICO
Els nostres més de 3.000 gestors especialistes l'ajudaran a tramitar la documentació necessària per sol·licitar una línia ICO i poder cobrir diferents pagaments: salaris, lloguers, pagaments a proveïdors, pagaments de venciment de finançament o tributaris. Aquí es pot informar de com sol·licitar-la i quins documents necessita.
Ajudes per gestionar el circulant
Si necessita ajuda per gestionar el circulant, posem a la seva disposició solucions com el descompte comercial, factoring, confirming... L'ajudaran a cobrir necessitats derivades de la gestió de cobraments i pagaments de la seva empresa. Per accedir a aquestes solucions, posi’s en contacte amb el seu gestor o deixi'ns les seves dades aquí i ens posarem en contacte amb vostè.
Pot sol·licitar pròrrogues de pagament en els seus productes de finançament del circulant
Si actualment té algun producte contractat que l'ajudi a gestionar el seu circulant, pot sol·licitar una pròrroga dels pagaments. Perquè ens adaptem a les necessitats especials que té la seva empresa o negoci en el context actual.
pensionistas
Seguros para personal sanitario del COVID-19
Seguros para personal sanitario del COVID-19

Assegurances per a personal sanitari de la COVID-19

Sabadell Assegurances se suma al fons que un centenar d’asseguradores han constituït a través d’UNESPA, l’Associació Empresarial de l’Assegurança, amb l’objectiu de protegir 700.000 sanitaris (metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors sanitaris i personal d’ambulàncies) que treballen per afrontar la COVID en hospitals, clíniques i ambulatoris (públics i privats) i en residències de gent gran. UNESPA subscriurà una assegurança de vida col·lectiva que cobrirà la defunció per COVID-19 i un subsidi per hospitalització. Aquesta mesura és gratuïta i tindrà caràcter retroactiu des del 14 de març.

Pròximament, t’informarem més detalladament sobre com actuar en cas de sinistre a través d’UNESPA.