Indicador aplicable a Compte Expansió Negocis Plus

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Solucions Negocis Gestories

D'especialista a especialista

Tu ets especialista en el teu negoci. Nosaltres, en acompanyar-te amb solucions especialitzades.


Condicions exclusives per a nous clients, només fins al 30/06/2022.

Indicador aplicable a Compte Expansió Negocis Plus

1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment pel fons esmentat és de 100.000 euros per dipositant.

Vols contractar aquestes assegurances? Deixa'ns les teves dades i et trucarem per informar-te:

Operar Ajuda