COVID-19: informació sobre la Línia ICO

Ara més que mai, volem ajudar les empreses i els autònoms a encarar els efectes econòmics del COVID-19. Per això, a Banc Sabadell li oferim finançament lligat a les línies ICO amb l'objectiu d'atendre les següents necessitats del seu negoci:

¿Qui la pot sol·licitar?

Segons el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, pot sol·licitar la Línia ICO COVID-19 qualsevol empresa o autònom amb domicili social a Espanya. És una línia dirigida a tots els sectors de l'activitat, ja siguin empreses públiques o privades.

L'Institut de Crèdit Oficial ha anunciat una primera línia d'avals amb un import inicial de fins a 20.000 milions d'euros per a nous préstecs i renovacions. Es divideix en:

Condicions de la Línia ICO COVID-19

Imports de fins a un màxim d'1,5 milions d'euros per a autònoms i empreses, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea a les ajudes de mínims.

Imports superiors a 1,5 milions d'euros per a pimes i empreses que no tinguin la condició de pime, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les condicions i els límits previstos en el Marc temporal d'ajudes d'estat de la Comissió Europea.

Terminis i garantia


El termini de l'operació és de fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a un 1 any de carència. La cobertura de l'aval és:

Com fer la sol·licitud

Posi's en contacte amb la seva oficina. Un gestor l'ajudarà en tots els tràmits per fer la sol·licitud.

Consuli el Reial Decret-Lli 8/2020, de 17 de marzo, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, per a més informació.