COVID-19: informació sobre la Línia ICO

Ara més que mai, volem ajudar les empreses i els autònoms a fer front als efectes econòmics de la COVID-19. Per això, a Banc Sabadell li oferim finançament lligat a les línies ICO amb l'objectiu d'atendre les següents necessitats del seu negoci:

¿Qui la pot sol·licitar?

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i el Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, prorrogats segons el Reial decret llei 34/2020 i el Reial decret llei 5/2021 i que el Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, que amplia el termini de concessió dels avals alliberats en els Reials decrets llei 8/2020 i 25/2020, fins a l'1 de juny de 2022.

Pot sol·licitar la Línia ICO Avals Inversió COVID-19 qualsevol empresa o autònom amb domicili social a Espanya. És una línia dirigida a tots els sectors de l'activitat, siguin empreses públiques o privades que han vist afectada la seva activitat econòmica pels efectes de la COVID-19.

Per a més informació sobre les condicions i els requisits, faci clic aquí.

Condicions de la Línia ICO COVID-19

Imports de fins a un màxim de 2,3 milions d'euros per a autònoms i empreses, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les disposicions específiques del Reglament de la Unió Europea a les ajudes de mínims.

Imports superiors a 2,3 milions d'euros per a pimes i empreses que no tinguin la condició de pime, en una operació o en diverses: s'hi aplicaran les condicions i els límits previstos en el Marc temporal d'ajudes d'estat de la Comissió Europea.

Terminis i garantia


El termini de l'operació és de fins a 10 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència. La cobertura de l'aval és:

Dates rellevants

Ambdues dates s'estableixen per l'obligació de remetre la documentació per a la concessió de les ajudes a ICO, abans del 01/06/2022.

Com fer la sol·licitud

Posi's en contacte amb la seva oficina. Un gestor l'ajudarà en tots els tràmits per fer la sol·licitud.

En aquesta pàgina trobarà més informació sobre els reials decrets llei vinculats a les línies ICO, perquè en pugui consultar tots els detalls.